Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo số 26 /TB-HĐND về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/07/2022 7:47:PM

Theo đó, thời gian dự kiến kỳ họp thứ 4 được tiến hành trong 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 15/7/2022. Tại kỳ này, HĐND huyệnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, bàn và quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán ngân sách huyện năm 2021; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, HĐND huyện sẽ xem xét thông qua một số tờ trình, đề án theo thẩm quyền do UBND huyện trình.

HĐND huyện dự kiến thông qua các nghị quyết: (1) Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. (2) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021. (3) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện. (4) Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực trạng quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện. (5) Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. (6) Nghị quyết về việc thông qua Đề án trồng cây dược liệu ở vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã. (7) Nghị quyết về việc thông qua Đề án Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên địa bàn huyện Phú Lộc. (8) Nghị quyết về việc thông qua Đề án Đề nghị công nhận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại V. (9) Nghị quyết về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trục trung tâm đô thị mới La Sơn. (10) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Vinh Hiền – Hạng mục: Xây dựng 06 phòng học.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo, phân công các phòng, ban liên quan chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tổ chức lấy ý kiến các ban, ngành liên quan; thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; hoàn thành, gửi Thường trực và các Ban HĐND huyện nghiên cứu và thẩm tra trước ngày 25/6/2022; gửi các đại biểu HĐND huyện (qua phần mềm họp HĐND) nghiên cứu đúng thời gian quy định (05 ngày trước khi khai mạc kỳ họp).

Các Ban của HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban mình; sắp xếp thời gian tổ chức thực hiện giám sát, thẩm tra các báo cáo và các nghị quyết để xây dựng báo cáo thẩm tra trình HĐND huyện về những nội dung liên quan trước ngày 05/7/2022 và gửi báo cáo cho đại biểu HĐND huyện (qua phần mềm họp HĐND) nghiên cứu theo đúng thời gian quy định.

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện: Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện vận động nhân dân và các thành viên được điều chỉnh bởi các nghị quyết tham gia ý kiến, tổ chức các hình thức lấy ý kiến khác có liên quan đến nội dung sẽ thảo luận tại kỳ họp.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng Thông báo, Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; gửi Thường trực HĐND huyện trước ngày 25/6/2022.

Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ động tham mưu Thường trực HĐND, UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị báo cáo và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri; chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ kỳ họp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành cập nhật tài liệu, nội dung, chương trình kỳ họp lên phần mềm họp HĐND để đại biểu HĐND huyện nghiên cứu theo đúng thời gian quy định. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy rà soát, trình Huyện ủy thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án theo đúng quy định.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ truyền thanh trực tiếp các phiên họp khai mạc và bế mạc kỳ họp.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.642 khách