Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai 01 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
30/05/2022 10:43:AM
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Cụ thể, thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (2.001234)

Thay thế TTHC số 07 Phụ lục III tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.167
Truy cập hiện tại 4.001 khách