Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục 33 thủ tục hành chính mới ban hành và 31 bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
12/05/2022 9:48:AM
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) có số thứ tự từ số 55 đến 68 và 72 đến 83 mục VII. Lĩnh vực Người có công ở phần I. Danh mục TTHC của phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh;

Bãi bỏ TTHC có số thứ tự 06, mục III. Lĩnh vực Người có công ở phần I. Danh mục TTHC của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh;

Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự 05, 06 mục III. Lĩnh vực Người có công ở phần I của phụ lục kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh;

Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự 01, 02 mục I. Lĩnh vực Người có công của phần I kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh.

(Chi tiết có Quyết định kèm theo)

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.594.470
Truy cập hiện tại 3.567 khách