Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai Danh mục 02 TTHC mới ban hành và 01 TTHC thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện
12/05/2022 9:47:AM
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện

Cụ thể:

- 01 TTHC thay thế thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (1.000270)

- 02 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước (2.002482)

Tiếp nhận học snh trung học cơ sở người nước ngoài (2.002483)

Quyết định ban hành đã thay thế TTHC số 06 trong lĩnh vực Giáo dục trung học tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 UBND tỉnh và bãi bỏ TTHC số 18 tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.333
Truy cập hiện tại 4.033 khách