Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục 58 thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
12/05/2022 9:48:AM
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quan lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã)

Theo đó, danh mục kèm theo Quyết định này 58 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

- 38 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và  Môi trường

- 04 TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

- 14 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

- 02 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

(Chi tiết có Quyết định kèm theo)

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.202
Truy cập hiện tại 3.986 khách