Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 01/2022
10/01/2022 9:03:AM
Ngày 29/12/2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số 61-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 01/2022.

Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 17/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quan tâm tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với dịch bệnh, không chủ quan, lơ là trước diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh; tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch do Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, huyện ban hành; tuyên truyền, giải thích đầy đủ, đúng đắn chủ trương của tỉnh về thực hiện cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà.

2. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước, tỉnh, huyện và các địa phương, trong đó tập trung vào các vấn đề: (1) Khẳng định những kết quả quan trọng mà đất nước, tỉnh, và huyện đạt được trong năm 2021 trong điều kiện rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19; (2) Triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 trong trạng thái bình thường mới: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; (3) Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

3. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

4. Tuyên truyền về Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

5. Tuyên truyền về hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong chỉ đạo, tổ chức chăm lo đời sống của nhân dân trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

6. Tuyên truyền không khí lao động sản xuất, việc triển khai nhiệm vụ năm 2022 ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

7. Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội năm 2022.

8. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và các ngày lễ, sự kiện lớn trong tháng 01/2022, như: kỷ niệm 76 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2022); kỷ niệm 62 năm Ngày Tết trồng cây (11/01/1960 - 11/01/2022); kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2022).

9. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 01 năm 2022 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 33 khách