Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý IV năm 2021
30/12/2021 7:44:PM

Ngày 10/12/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 5623/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý IV năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 1.920 phiếu; Tổng số phiếu thu vào 240 phiếu (có 238 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

235

98,7

03

1,3

0

0

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

234

98,3

04

1,6

0

0

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

20

100

0

0

0

0

2

Ngô Văn Phú

26

100

0

0

0

0

3

Lê Phước Hải

170

92,4

14

7,6

0

0

4

Bạch Văn Toản

08

100

0

0

0

0

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

20

100

0

0

0

0

2

Công an huyện

03

100

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

26

100

0

0

0

0

4

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

177

96,2

05

2,72

02

1,08

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

06

75

02

25

0

0

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

23/23

100

0

0

0

0

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03/03

100

0

0

0

0

II

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/05

100

0

0

0

0

2

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

15/15

100

0

0

0

0

III

Lĩnh vực Đất đai

1

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

39/39

100

0

0

0

0

2

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

08/08

100

0

0

0

0

3

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

40/40

100

0

0

0

0

4

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

23/25

92

02/25

8

0

0

5

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

39/39

100

0

0

0

0

6

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

22/22

100

0

0

0

0

7

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

11/11

100

0

0

0

0

IV

Lĩnh vực Cấp phép xây dựng

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

08/08

100

0

0

0

0

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.318
Truy cập hiện tại 4.025 khách