Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý III năm 2021
11/12/2021 11:13:AM

Ngày 17/9/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 4026/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 2.309 phiếu; Tổng số phiếu thu vào 254 phiếu (có 251 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

241

96%

10

4%

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

246

98%

05

2%

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

26

100%

-

-

-

-

2

Ngô Văn Phú

30

69,7%

13

30,3%

-

-

3

Lê Phước Hải

142

88,7%

18

11,3%

-

-

4

Bạch Văn Toản

22

100%

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

26

100%

-

-

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

43

100%

-

-

-

-

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

143

89,4%

11

6,9%

06

3,7%

4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

22

100%

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

02/02

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

24/24

100%

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

21/21

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

03/03

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

31/31

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/28

100%

-

-

-

-

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

47/47

100%

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

18/18

100%

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

12/12

100%

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

Thủ tục Cấp phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

22/22

100%

-

-

-

-

4

Lĩnh vực TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HXT và Đăng ký mã số thuế

 

Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

40

100%

 

-

-

-

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03

100%

 

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.441
Truy cập hiện tại 4.051 khách