Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
14/11/2021 4:24:PM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Thông báo số 106/TB-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 12/11/2021 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XII. Theo đó, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri từ ngày 15/11/2021 đến ngày 25/11/2021; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước ngày 27/11/2021 để kịp thời tổng hợp, trình HĐND huyện tại kỳ họp. Các nội dung ý kiến cử tri gửi về sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét tiếp nhận, giải quyết.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại huyện kết nối với điểm cầu các xã, thị trấn; các Tổ đại biểu có thể kết hợp tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri theo cụm, khu để thuận lợi trong công tác bố trí phòng họp trực tuyến.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.633 khách