Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo só 106/TB-HĐND ngày 11/11/2021 Về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/11/2021 4:24:PM

Chiều ngày 11/11/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp liên tịch với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hoàng Thị Diệu Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phiên họp.

     Theo đó, thời gian dự kiến kỳ họp lần thứ 3 được tiến hành trong 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 18/12/2021. Tại kỳ này, HĐND huyệnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương; bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2021; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các dự thảo nghị quyết theo chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện.

HĐND huyện dự kiến thông qua các nghị quyết: (1) Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (2) Phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; (3) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; (4) Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Phú Lộc; (5) Thông qua Đề án phát triển mô hình cây dược liệu vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã; (6) Giải thể Phòng Y tế huyện và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế huyện về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; (7) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa các hạng mục Nghĩa trang nhân dân Chân Mây, xã Lộc Thủy; (8) Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, thị trấn (đất 5%) trên địa bàn huyện; (9) Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình quản lý thu - chi nguồn đầu tư, đóng góp và xã hội hóa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; (10) Thành lập Đoàn giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc đất khai hoang; (11) Thành lập Đoàn giám sát thực trạng quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo các nghị quyết trình HĐND huyện. Các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết gửi Thường trực và các Ban HĐND huyện để tiến hành thẩm tra chậm nhất vào ngày 25/11/2021

Các Tổ đại biểu HĐND xây dựng chương trình, thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 đúng thời gian luật định. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 của các Tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 27/11/2021 để kịp tổng hợp trình HĐND huyện tại kỳ họp.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ; kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện năm 2021 gửi Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện trước ngày 25/11/2021. Chỉ đạo Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức để các vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

Các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị báo cáo HĐND huyện, gửi Thường trực HĐND trước ngày 25/11/2021./.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.600 khách