Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2021
 06/07/2021 3:36:PM

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 7

15/7/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

29/7/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện  

 

Tháng 8

12/8/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Đề – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

26/8/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 9

09/9/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

23/9/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Đề – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 10

07/10/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

21/10/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 11

04/11/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Đề – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

18/11/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 12

02/12/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

16/12/2021

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Đề – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.931
Truy cập hiện tại 2.088 khách