Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đăng ký hộ tịch
 06/07/2021 3:30:PM
Ngày 23/6/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1126/STP-HCTP về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đăng ký hộ tịch.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của SởTư pháp, cụ thể như sau:

1. Việc giải quyết bổ sung thông tin ngày, tháng sinh đối với người từ đủ 60 tuổi trở lên mà trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh

 Đối với người từ đủ 60 tuổi trở lên mà trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân của người đó không có ngày, tháng sinh hoặc có tháng sinh nhưng không có ngày sinh, khi có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nhằm mục đích để được cấp CCCD thì không thực hiện đăng ký mà giải thích theo văn bản 1105/STP-HCTP của Sở Tư pháp và hướng dẫn người dân liên hệ với cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Đối với những trường hợp ngày sinh không đúng thực tế (ngày 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 31/9, 31/11)

Đối với những trường hợp mà trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân của người đó  thể hiện ngày sinh không đúng thực tế (ngày 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 31/9, 31/11). Khi họ yêu cầu đăng ký lại khai sinh nhằm mục đích để được cấp CCCD thì không thực hiện đăng ký mà hướng dẫn người dân liên hệ với cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD để được hướng dẫn, giải quyết.

3. Đối với những trường hợp người dân khi đăng ký lại khai sinh do cha mẹ chết sớm, không có vợ chồng và anh chị em ruột, giấy CMND mất hoặc đã hết hạn sử dụng, không có giấy tờ tùy thân khác thay thế nên gặp khó khăn trong quá trình đăng ký lại khai sinh và các sự kiện hộ tịch liên quan

Đối với những trường hợp này khi người dân đề nghị đăng ký lại khai sinh nhằm mục đích để được cấp CCCD thì hướng dẫn người dân làm Đơn đề nghị xác nhận đang cư trú trên địa bàn, có dán ảnh, ghi đầy đủ các thông tin, nội dung để làm CCCD nhưng do CMND đã hết hạn hoặc đã bị thất lạc. Sau đó người dân mang Đơn, kèm Hộ khẩu đề nghị cơ quan Công an cấp xã xác nhận nội dung đang cư trú trên địa bàn. Trên cở đó, thực hiện đăng ký lại khai sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 992/STP-HCTP ngày 03/6/2021 của Sở Tư pháp.

4. Trường hợp thông tin trong Hộ khẩu, CMND đã thống nhất nhưng qua tra cứu thông tin tại tàng thư Hộ khẩu, CMND không thống nhất

Giấy tờ đăng ký lại khai sinh thực hiện theo khoản 1, 2 và 3 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Đối với những trường hợp người dân không còn bất cứ giấy tờ nào khác, chỉ cung cấp được Hộ khẩu, CMND để đăng ký lại khai sinh, nếu thông tin trong Hộ khẩu, CMND thống nhất (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh và quê quán) thì đăng ký lại khai sinh theo thông tin tại Hộ khẩu, CMND do người dân đang sử dụng và xuất trình khi đăng ký hộ tịch.

Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con, cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị cơ quan Công an tra cứu tàng thư để xác minh thêm về nhân thân. Nếu kết quả tra cứu thông tin tại tàng thư Hộ khẩu, tàng thư CMND.... không thống nhất với thông tin hiện tại, thì thực hiện đăng ký lại khai sinh theo thông tin (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh và quê quán...) tại Hộ khẩu, CMND do cơ quan Công an cấp cho người dân đang sử dụng và xuất trình khi đăng ký hộ tịch.

5. Trường hợp người dân vẫn còn lưu Giấy khai sinh được đăng ký hợp lệ nhưng thông tin về ngày tháng sinh hoặc tên, chữ lót khác với giấy CMND và Hộ khẩu

Đối với những trường hợp người dân vẫn còn lưu Giấy khai sinh được đăng ký hợp lệ, tuy nhiên, tại Hộ khẩu, CMND thông tin không thống nhất với Giấy khai sinh thì hướng dẫn người dân liên hệ với cơ quan công an để điều chỉnh Hộ khẩu, CMND theo nội dung trong Giấy khai sinh được đăng ký hợp lệ.

6. Đối với các yêu cầu về bổ sung, thay đổi một số nội dung thông tin trong Giấy khai sinh

 Theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật hộ tịch, Điều 18 Thông tư số  04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì: Giấy tờ  hộ  tịch  đã cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ  tịch trước ngày Luật hộ tịch có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng, mà không phải bổ sung thông tin hộ  tịch còn thiếu so với biểu mẫu hộ tịch hiện hành.

Do đó, khi người dân cung cấp Giấy khai sinh đã được cấp đúng quy định trước đây để yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch trong Giấy khai sinh để phù hợp với CMND, Hộ khẩu thì không thụ lý giải quyết.  

Vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.823
Truy cập hiện tại 2.083 khách