Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về các lĩnh vực của công tác Tư pháp – Hộ tịch năm 2021
 21/06/2021 3:06:PM
Ngày 17/6/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2501/KH-UBND về kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về các lĩnh vực của công tác Tư pháp – Hộ tịch năm 2021.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, nội dung trái pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng và ban hành văn bản QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật; hộ tịch; chứng thực; hòa giải ở cơ sở. Hướng dẫn xử lý và khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các lĩnh vực tư pháp – hộ tịch trên địa bàn huyện.

Yêu cầu đặt ra đó là: Công tác kiểm tra phải bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Không được lợi dụng việc kiểm tra vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về lĩnh vực tư pháp – hộ tịch của các địa phương.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành và thực hiện pháp luật về các lĩnh vực sau: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức QPPL của HĐND, UBND xã, thị trấn; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; công tác chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác Hòa giải ở cơ sở.

Đơn vị được kiểm tra gồm UBND các xã: Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Trì, Vinh Hiền, Giang Hải, Lộc An, Lộc Điền.

Thời điểm kiểm tra tính từ ngày 01/7/2019 đến 30/6/2021.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý III/2021.

Các cơ quan, đơn vị địa phương có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư pháp để thực hiện tốt Kế hoạch này.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.834
Truy cập hiện tại 2.086 khách