Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021
 10/06/2021 5:21:PM
Ngày 10/6/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2374/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường từ biển, hải đảo đối với sự phát triển của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Việt Nam; Nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người, sự cấp bách cần phải hành động để bảo vệ đại dương;

Yêu cầu của Kế hoạch: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao. Tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãnh phí và phải đảm bảo lộ trình thực hiện phù hợp.

 Nôi dung thực hiện: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển và hải đảo của nước ta, ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay; kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức, phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; Treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề liên quan đến Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 tại các khu dân cư tập trung, khu vực công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm khuyến khích mọi người cùng hành động;  Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống cấp thoát nước; tập trung giải quyết những vấn đề môi trường đang bức xúc, lượng rác thải, nước thải tồn đọng tại địa phương và các hoạt động thiết thực khác; đặc biệt là môi trường biển và tình hình thủy, hải sản chết hiện nay.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.855
Truy cập hiện tại 2.081 khách