Tìm kiếm tin tức
Công bố 16 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 23/12/2020 6:01:PM
Ngày 22/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, 16 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là: 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.479
Truy cập hiện tại 1.202 khách