Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI
11/11/2020 3:50:PM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Thông báo số 137/TB-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-HĐND ngày 06/11/2020 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI. Theo đó, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri từ ngày 11/11/2020 đến ngày 20/11/2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước ngày 25/11/2020 để kịp thời tổng hợp, trình HĐND huyện tại kỳ họp. Các nội dung ý kiến cử tri gửi về sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét tiếp nhận, giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.615 khách