Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo só 137/TB-HĐND ngày 06/11/2020 Về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/11/2020 3:50:PM

Ngày 06/11/2020, Thường trực HĐND huyện đã có Thông báo số 137/TB-HĐND về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11,  HĐND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Theo đó, sau khi thống nhất với UBND và UBMTTQVN huyện, Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2020; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các dự thảo nghị quyết theo chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện sẽ xem xét thông qua một số tờ trình, đề án do UBND huyện trình HĐND huyện.

- Dự kiến Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020.

- Địa điểm: Kỳ họp thường kỳ lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI được tổ chức tại Hội trường B – Trụ sở HĐND - UBND huyện.

Trên cơ sở nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp đã được phiên họp liên tịch thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ để kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.185.955
Truy cập hiện tại 401 khách