Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo số 133/TB-HĐND ngày 03/11/2020 Về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/11/2020 9:55:AM

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, ngày 03 tháng 11 năm 2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp liên tịch với đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan để thảo luận, thống nhất nội dung, thời gian và các vấn đề về công tác chuẩn bị cho kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; do đồng chí Trần Đức Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Sau khi đồng chí chủ trì đặt vấn đề về nội dung, yêu cầu và mục đích của phiên họp, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, phiên họp đã thống nhất một số vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. Nội dung kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XI

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; dự kiến kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XI sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (năm 2021); xem xét thực hiện thủ tục bầu, miễn nhiệm các chức danh của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. cụ thể, thông qua:

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (năm 2021).

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (năm 2021).

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4 thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (năm 2021).

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thời gian: Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức trong 01 buổi, ngày 10/11/2020.

- Địa điểm: Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện khóa XI được tổ chức tại Hội trường B (tầng 1) – Trụ sở HĐND & UBND huyện.

Trên cơ sở nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp đã được phiên họp liên tịch thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị nội dung, điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.618 khách