Tìm kiếm tin tức
Triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành
 25/06/2020 5:15:PM
Ngày 16 tháng 6 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2619 /UBND-NC về triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành.

Theo đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện các văn bản cụ thể như sau:

- Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.

- Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Nghị định có hiệu lực ngày 05/6/2020.

- Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục.

- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 14 khách