Tìm kiếm tin tức
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
 25/06/2020 2:33:PM
Ngày 18/6/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 2664/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Kế hoạch đã đề ra các hoạt động cần tập trung thực hiện như:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và thân nhân, truyền thống và ý nghĩa Ngày Thương binh – Liệt sĩ; về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng.

Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách có công, vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

Tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ khác.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công quy định tại Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác; tập trung rà soát, giải quyết căn bản dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà cho các đối tượng người có công tiêu biểu và các đối tượng người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Cấp xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch Nước cho gia đình chính sách; tùy theo tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà cho người có công, gia đình người có công đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 27/7/2020.

Tiếp tục phát động cán bộ và nhân dân phát hiện, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện. Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai việc chỉnh trang, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ. Lưu trữ hồ sơ, sơ đồ mộ liệt sĩ để tránh làm thất lạc.

Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 26/7 - 27/7/2020.

Tổ chức đưa Đoàn người có công tiêu biểu đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Miền Trung (Thành phố Đà Nẵng) và Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho con liệt sĩ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm trên địa bàn huyện.

Tổ chức khám, cấp phát thuốc cho đối tượng có công, thân nhân người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.

UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn huyện. Tham mưu UBND huyện tổ chức thăm, tặng quà của Chủ tịch Nước, quà của lãnh đạo tỉnh và huyện đối với người có công tiêu biểu và các đối tượng người có công thuộc hộ nghèo và cận nghèo; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí trình UBND huyện phê duyệt kinh phí tặng quà và các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng pháp luật và hiệu quả. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện trình cấp trên xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và xét tặng Huân chương Độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ theo quy định. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn Cựu Thanh niên xung phong lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn xử lý các trường hợp khen thưởng kháng chiến không đúng nhưng đang hưởng chế độ ưu đãi được phát hiện ở các địa phương qua rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ.

Giao trách nhiệm Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn khám, giám định đối với người có công với cách mạng theo Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn khám, giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh và Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Giao trách nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục chăm sóc có hiệu quả các công trình ghi công liệt sĩ.

Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác khảo sát, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; công tác thẩm tra hồ sơ người có công,... Rà soát giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công thuộc thẩm quyền.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn hưởng ứng và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại địa phương. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể và nhân dân tiếp tục hưởng ứng tích cực phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh –Liệt sĩ. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn cùng tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn.

Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Tập trung rà soát, giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh theo Kế hoạch số 1461/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện về giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công năm 2020 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn người có công, thân nhân người có công lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng...  Tăng cường công tác quản lý, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện chiếu sáng, trồng cây xanh, chỉnh trang làm sạch đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 60 khách