Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ.
 04/06/2020 6:00:PM
Ngày 26 tháng 5 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2265 /KH-UBND về tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động và đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT, trong đó lấy tuyên truyền, vận động là chính và coi đây là nội dung quan trọng, thường xuyên trong các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trên địa bàn. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do việc đào bới, thu mua, sử dụng bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và tác hại của việc sử dụng súng săn bắn trái phép.

Nội dung tập trung chủ yếu như sau: tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, công cụ săn bắn động vật. Tổ chức rà soát trên mạng internet để phát hiện các trang Web, mạng xã hội đăng, rao bán VK, VLN, CCHT, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, gỡ bỏ và xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. tăng cường công tác tuần tra, rà soát trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.317.024
Truy cập hiện tại 2.126 khách