Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2020
 29/05/2020 4:37:PM
Ngày 28/5/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2311/KH-UBND về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2020

Theo đó, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc việc cử giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu và tình hình thực tế của các trường mầm non, tiểu học. Giáo viên được tham dự xét thăng hạng từ  hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ. Giáo viên dự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo
quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là văn bằng,
chứng chỉ, chứng nhận thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng giáo
viên về năng lực của giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó. Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Về đối tượng: Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang làm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học công lập cấp huyện và đã được xếp hạng IV theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và cử tham dự kỳ xét thăng hạng. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TT-TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TT-TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

            Hồ sơ xét thăng hạng của giáo viên theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV và các minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng giáo viên, bao gồm các minh chứng về: nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và minh chứng về các trường hợp điểm cộng thêm theo quy định.

Nội dung và hình thức xét thăng hạng: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Trong tháng 7/2020.

Thời gian tổ chức xét hồ sơ: Vào tháng 8/2020.

UBND huyện giao trách nhiệm Hội đồng xét thăng hạng chịu trách nhiệm tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ tham mưu thông báo công khai các nội dung liên quan đến kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. Nội dung thông báo gồm: điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự xét; danh sách giáo viên được xét theo từng cấp học và hạng chức danh nghề nghiệp; yêu cầu hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ; nội dung, hình thức, thời gian tổ chức xét thăng hạng; lệ phí xét thăng hạng.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.825
Truy cập hiện tại 2.081 khách