Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở UBND xã Vinh Mỹ
26/05/2020 2:51:PM

Ngày 25/5/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2241/TB-UBND về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở UBND xã Vinh Mỹ.

Theo đó, thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; ngày 31/12/2019, UBND huyện có Thông báo số 4769/TB-UBND về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020; theo đó, ngày 28/5/2020, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở UBND xã Vinh Mỹ.

Tuy nhiên, do ngày 28/5/2020, lãnh đạo UBND huyện bận công việc đột xuất nên buổi tiếp công dân ngày 28/5/2020 tại Trụ sở UBND xã Vinh Mỹ sẽ tạm hoãn, UBND huyện sẽ có thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết./.

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 47 khách