Tìm kiếm tin tức
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
 26/05/2020 2:52:PM
Ngày 21/5/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2205/UBND-NC về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, nhằm phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện có các chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; chủ động nắm tình hình khiếu kiện trên địa bàn, tăng cường đối thoại và giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân để chủ động xử lý các tình huống khiếu kiện, phức tạp - nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

2. Trường hợp địa phương có công dân khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người tại các cấp; khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện thì cử lãnh đạo của địa phương, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức tiếp, giải thích, vận động, hỗ trợ, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Công an huyện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động dự báo tình hình, khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời, tổ chức tốt việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.039
Truy cập hiện tại 1.305 khách