Tìm kiếm tin tức
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn huyện (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020)
 18/05/2020 4:09:PM
Ngày 13/5/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2068/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020)

Với chủ đề là:  “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện; hạn chế tối đa trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, bị bạo lực, xâm hại và ngược đãi.

Do đó, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2019/TTBLĐTBXH, ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội; đồng thời, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 36/NQHĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI) về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2020; vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Nội dung: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 chú trọng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với cấp huyện: Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em: Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 như: Tặng quà tiếp sức đến trường, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà Quốc tế thiếu nhi (01/6) cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nước Ngọt và địa bàn xã Lộc An.

Thời gian: 01 ngày, ngày 26/5/2020.

Địa điểm: Buổi sáng tại xã Lộc An; buổi chiều tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nước Ngọt.

Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với các nội dung và hình thức phù hợp đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.428
Truy cập hiện tại 1.371 khách