Tìm kiếm tin tức
Triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
 14/05/2020 5:18:PM
Thực hiện Công văn số 3833/UBND-HCC ngày 09 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện đã có Công văn số 2071/UBND-HCC về việc triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đăng ký tài khoản nhân sự tham gia tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thiết lập quy trình theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh;

Đồng thời giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện trên cơ sở Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, hướng dẫn UBND cấp xã đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

H. Sơn
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.258
Truy cập hiện tại 1.337 khách