Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tạm hoãn lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện ngày 05/12/2019 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện
03/12/2019 1:52:PM

Ngày 02/12/2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 4335 /TB-UBND về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

Thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; ngày 24/6/2019, UBND huyện có Thông báo số 2135/TB-UBND về thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019; theo đó, ngày 05/12/2019, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

Tuy nhiên, do ngày 05/12/2019, lãnh đạo UBND huyện bận công việc đột xuất nên buổi tiếp công dân ngày 05/12/2019 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện tạm hoãn, UBND huyện sẽ có thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết./.

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 46 khách