Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn  
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.  
Từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay Học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV.  
Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Văn bản số 10789/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn thực hiện lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg; ngày 30/11/2021, UBND huyện Phú Lộc đã ký ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện đối với nguồn vốn uỷ thác địa phương cấp huyện, xã.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thực hiện văn bản số 3041/NHNN-TT ngày 04/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc hưởng ứng Ngày không tiền mặt, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 51 khách