Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý và cho vay các chương trình tín dụng chính sách cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn năm 2024.
21/03/2024 10:14:AM
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nội dung tập huấn

Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2024. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính Sách xã hội huyện Phú Lộc đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhận ủy nhiệm quản lý nguồn vốn cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Cùng tham dự các buổi tập huấn còn có các đồng chí là lãnh đạo Hội đoàn thể cấp xã và Ngân hàng Chính Sách xã hội huyện.

 

Tại các buổi tập huấn, đại biểu là thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV được cán bộ Ngân hàng Chính Sách xã hội huyện thông tin lại những quy định về cho vay và điều kiện được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách hiện đang được triển khai thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội, được hướng dẫn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác nhận ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và các giải pháp củng cố và nâng chất lượng hoạt động nhận ủy nhiệm cho Ban quản lý Tổ TK&VV; một số nội dung cần lưu ý trong việc sắp xếp và lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hồ sơ Tổ TK&VV. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai nội dung về việc điều chỉnh hoạt động tiền gửi thông qua Tổ TK&VV trong việc đánh giá và chấm điểm chất lượng tổ.

Thông qua các buổi tập huấn nghiệp vụ, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, năng lực quản lý cho Ban quản lý Tổ TK&VV. Đồng thời, qua đây cũng đã đánh giá được công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, những mặt còn khó khăn hạn chế trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nguồn vốn trên địa bàn huyện trong thời gian qua, từ đó giúp cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đưa ra những giải pháp phù hợp, kịp thời để nhằm nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn cho các Tổ TK&VV trong thời gian tới.

Tính đến ngày 21/3/2024, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính Sách xã hội huyện Phú Lộc đạt  550 tỷ đồng, tăng gần 12 tỷ đồng so với đầu năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,1%, với 12.573 khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn hầu hết ủy thác qua 04 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Đoàn TNCSHCM).

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.955
Truy cập hiện tại 2.108 khách