Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lãi suất cho vay Nhà ở xã hội năm 2023 tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
17/05/2023 4:04:PM

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

 

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm, hiệu lực từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Đến ngày 30/4/2023, dư nợ cho vay chương trình Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc đạt hơn 23 tỷ đồng cho 70 đối tượng vay vốn. Năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, triển khai, thực hiện cho vay đối với khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định.

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 774 khách