Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2023
09/05/2023 11:06:AM

Thực hiện kế hoạch tập huấn cho cán bộ phối hợp trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2023. Trong tháng 4, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc đã tổ chức 24 lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Giảm nghèo, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn trên địa bàn huyện.

 

Tại các lớp tập huấn, đại biểu đã được đại diện Ban Giám đốc Phòng giao dịch và cán bộ được phân công tập huấn thông tin nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, trọng tâm Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100, chương trình cho vay mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28... và triển khai các nội dung văn bản hướng dẫn nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. 

Các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể các cấp; Hướng dẫn mẫu biểu kiểm tra để các tổ chức hội nắm rõ hơn về quy trình, phương pháp, cách thức kiểm tra. Thông qua đó, nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác đi vào nề nếp, hiệu quả, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động nhận uỷ thác cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước.

Cũng tại các buổi tập huấn, đại biểu tham gia đã thảo luận sôi nổi về những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Trên cơ sở đó, cán bộ ngân hàng đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc một cách kịp thời.

Qua các buổi tập huấn đã cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích, giúp cho thành viên Ban Giảm nghèo, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn nắm vững các chủ trương, chính sách, các Chương trình tín dụng chính sách để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa công tác truyên truyền, chấp hành nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.                                        

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.800
Truy cập hiện tại 2.065 khách