Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
10/06/2022 10:55:AM

        Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, Nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

      Theo đó, ngày 30/5/2022 Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Hướng dẫn số 4279/HD-NHCS về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, cụ thể như sau:

      * Đối tượng được hỗ trợ lãi suất: Khách hàng vay vốn NHCSXH đảm bảo đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện sau:

     - Thuộc các chương trình tín chính sách do NHCSXH cho vay;

     - Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

     - Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và chưa hoàn thành việc tất toán (tính đến ngày 31/5/2022).

     * Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc  khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo điểm g Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước. 

     * Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất: Được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

     * Mức hỗ trợ lãi suất: Hỗ trợ cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản vay được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

     * Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất: Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách; NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng; Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

     * Phương thức hỗ trợ lãi suất: Định kỳ hằng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, NHCSXH thực hiện tính số tiền hỗ trợ lãi suất của khoản vay và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.207
Truy cập hiện tại 2.425 khách