Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc: Tập huấn cho cán bộ ngoài ngành, một giải pháp để nâng cao chất lượng theo dõi và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
03/06/2022 2:54:PM

    Trong những năm qua, tín dụng chính sách được triển khai thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc đã có những thay đổi cả về chất và lượng. Nguồn vốn không ngừng được tăng lên, nợ quá hạn giảm, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được nâng cao đã góp phần giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo có cuộc sống tốt hơn, giúp cho hằng trăm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải tiền học phí, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có việc làm và thu nhập ổn định…

    Để đạt được những thành quả đó, hàng năm Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng ngoài ngành. Đến 31/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức tập huấn được 24 lớp, bao gồm: Ban Giảm nghèo, Cán bộ Hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã; Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu một số nội dung cơ bản về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, các vấn đề liên quan đến công tác ủy thác cho vay… Các học viên đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách.

    Thông qua lớp tập huấn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giúp cho cán bộ ngoài ngành hiểu sâu hơn về ý nghĩa, nhiệm vụ, quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của Tín dụng chính sách trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, từ đó đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.734
Truy cập hiện tại 2.060 khách