Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Lộc
03/07/2024 11:08:AM

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.402.505
Truy cập hiện tại 1.512 khách