Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
18/07/2023 3:49:PM

Ngày 29/5/2023, UBND huyện Phú Lộc ban hành Thông báo số 2142/TB-UBND về việc công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc. Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định tại tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 777 khách