Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc
01/06/2023 4:05:PM

Ngày 20/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.

Tập tin đính kèm:
V. Thành
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 770 khách