Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc
04/05/2023 11:30:AM

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 780 khách