Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc
25/03/2023 6:42:PM

Ngày 22/3/2023, UBND huyện Phú Lộc ban hành Thông báo số 985/TB-UBND về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Lộc được ban hành tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04/3/2023 của UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 761 khách