Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc
21/10/2022 8:23:AM

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.988.488
Truy cập hiện tại 1.295 khách