Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Lộc
30/09/2022 9:53:AM

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.256
Truy cập hiện tại 2.335 khách