Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG KHAI THÔNG TIN >> Ngân sách
Ngày 28 tháng 12 năm 2022, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2023, cụ thể
Ngày 10 tháng 8 năm 2022, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2021, cụ thể
Ngày 09/7/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có Công văn số 242/TCKH-TS Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng.
Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2020
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.405.232
Truy cập hiện tại 10.697 khách