Tìm kiếm tin tức
Đại hội Đảng bộ xã Lộc Vĩnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025
 10/06/2020 4:13:PM

​Sáng ngày 10.6, Đảng bộ xã Lộc Vĩnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Trần Đức Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

​Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Vĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành 12 trên 13 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ 12 đề ra. Nhờ đó, nền kinh tế có bước tăng trưởng hàng năm khá cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,64 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 18,18%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5,24%;Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4,2 tỷ đồng; Đầu tư toàn xã hội đạt hơn 171,3 tỷ đồng. Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng với tổng giá trị sản xuất xã hội đạt gần 466 tỷ đồng, trong đó ngành dịch vụ hơn 229 tỷ đồng, chiếm 49,16%, công nghiệp 136,12 tỷ đồng chiếm 31,5% và nông nghiệp hơn 100 tỷ đồng, chiếm 21,63%. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 18,43%, tăng 2,43% so với Nghị quyết đại hội 12 đề ra, đến nay đã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

​Bên cạch đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; công tác quản lý tài nguyên môi trường, cải cách hành chính, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế  được quân tâm; Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác xây dựng đảng thường xuyên được lãnh chỉ đạo thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nhận thức về giáo dục chính trị và quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

​Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 Đảng bộ xã Lộc Vĩnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đại hội đề ra, tiếp tục phát huy nguồn lực, lợi thế của địa phương cùng với bên ngoài tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Là địa phương nằm trong vùng kinh tế Chân Mây –Lăng Cô phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã Lộc Vĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đô thị. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn...

​Đại hội lần này, trên tinh thần dân chủ các đại biểu cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Tuyển
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.339
Truy cập hiện tại 1.354 khách