Tìm kiếm tin tức
Tín dụng chính sách xã hội chung tay giảm nghèo bền vững theo Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 29/10/2019 4:02:PM
Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Xã Lộc Bình huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế, sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức rõ về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội để hoạt động của NHCSXH đạt hiệu quả cao.

Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cấp xã đã tạo những điều kiện tốt nhất để đảm bảo quyền lợi về tín dụng chính sách xã hội đến với người dân công bằng, minh bạch. Nguồn vốn ưu đãi đã được chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định tại tất cả các thôn, đặc biệt tại thôn đặc biệt khó khăn; phát huy được hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên.

Đến 30/9/2019, dư nợ đạt 10.056 triệu đồng, tăng 5.600 triệu đồng (tăng 119%) so với 31/12/2014 (khi chưa có Chỉ thị 40); bình quân mỗi năm tăng 1.120 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi tập trung một số chương trình như: hộ nghèo 487 triệu đồng, chiếm 4,5% tổng dư nợ, hộ cận nghèo 826 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,5%, cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường 1.344 triệu đồng, chiếm 13,4%, cho vay hộ sản xuất kinh doanh 6.762 triệu đồng, chiếm 67,7%, cho vay hộ nghèo xóa nhà tạm nhà phòng tránh bảo lụt số tiền 260 triệu đồng chiếm 3,4%....

Các chương trình tín dụng chính sách được tổ chức triển khai hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn. Nhờ nguồn vốn tín dụng, đã góp phần đáng kể từ 01 xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW: Đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 13,52% và hộ cận nghèo 15,94%. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định: Đến 30/09/2019 nợ quá hạn 0 đồng, giảm 28 triệu đồng so với năm 2014. Không có nợ khoanh và không có lãi tồn đọng, số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là: 553 triệu đồng.

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW doanh số cho vay đạt 13.548 tỷ đồng, với 570 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã đã được vay vốn; trong đó 120 lượt hộ nghèo, 135 lượt hộ cận nghèo được vay vốn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp trên 80 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 250 lao động tạo được việc làm, trong đó có 12 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; hơn 50 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây dựng 264 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn (nhà vệ sinh, hầm bioga...); trợ giúp 25 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ ... được vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo...

Công Tuyển
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.837.099
Truy cập hiện tại 1.609 khách