Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, cấp xã
21/06/2024 5:42:AM
Sáng ngày 20/6, tại xã Xuân Lộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, cấp xã của huyện Phú Lộc theo Chương trình 2 trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Các đại biểu được báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, hướng dẫn các nội dung liên quan đến khái niệm cơ bản về giới; vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; ngân sách có trách nhiệm giới; xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới.

Các đại biểu còn được giới thiệu, hướng dẫn quy định của luật pháp quốc tế và Việt Nam về bình đẳng giới; một số vấn đề bất bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số trò chơi nâng cao kiến thức về giới.

Thông qua tập huấn nhằm góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó là đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Ngọc Hiếu
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.403.050
Truy cập hiện tại 1.647 khách