Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc tập trung nguồn lực cho công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn trên địa bàn
27/01/2022 4:37:PM
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc đã triển khai thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng trên địa bàn.

Theo đó, Ban Giám đốc Phòng giao dịch đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn các xã, thị trấn. Cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn lập kế hoạch chi tiết đến từng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối chiếu, phân loại nợ phù hợp với địa bàn được giao, trình Giám đốc Phòng giao dịch phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, thị trấn triển khai văn bản chỉ đạo của UBND huyện về đối chiếu, phân loại nợ, thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ cấp xã, thị trấn với các thành phần theo quy định.

Tổ chức đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và lãi phát sinh đến thời điểm 31/12/2021, bắt đầu từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 31/5/2022 với 284 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, 11.364 khách hàng. Việc đối chiếu, phân loại nợ nhằm kiểm kê nợ và đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Đây là công việc quan trọng, vì vậy đơn vị tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác theo chỉ đạo của cấp trên.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 34 khách