Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện
14/01/2022 5:18:PM
Ngày 14/01/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện đã tổ chức giao ban nhằm đánh giá hoạt động ủy thác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, bền vững, nguồn vốn chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả.

Nguồn vốn uỷ thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đến ngày 31/12/2021 là 385.533 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng dư nợ toàn huyện với 11.364 hộ còn dư nợ, 284 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Nợ quá hạn là 278 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng dư nợ uỷ thác. Cụ thể, dư nợ ủy thác qua Hội LHPN đạt 191.796 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 49,7%; dư nợ ủy thác qua Hội nông dân đạt 144.966 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 37,6%; dư nợ ủy thác qua Hội cựu chiến binh là 24.116 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,3%; dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên là 24.626 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%.

Trong năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, vì thế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, tích cực, tăng trưởng đi đôi với chất lượng ổn định, bền vững.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác ủy thác, thực hiện tốt mục tiêu vừa chống dịch, vừa kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là các chủ trương, chính sách mới; thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn; phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động giao dịch xã; nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm công tác quản lý nguồn vốn ủy thác.

Thực hiện Văn bản số 11800/NHCS-TDNN ngày 28/12/2021 của Tổng Giám đốc về thực hiện Văn bản thỏa thuận giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể huyện Phú Lộc đã tổ chức ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.103
Truy cập hiện tại 2.378 khách