Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc thực hiện giảm lãi suất các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg
03/12/2021 10:54:AM

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Văn bản số 10789/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn thực hiện lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg; ngày 30/11/2021, UBND huyện Phú Lộc đã ký ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện đối với nguồn vốn uỷ thác địa phương cấp huyện, xã.

Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc từ nguồn vốn ủy thác địa phương cấp huyện, xã.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản còn dư nợ trong khoảng thời gian trên (không áp dụng đối với: các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ; Chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ).

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách quy định tại Điều 1 của Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân huyện (nếu có). Quy trình, thủ tục giảm lãi suất thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý được giao năm 2021./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.585.566
Truy cập hiện tại 7.422 khách