Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chủ động xây dựng phương án nhằm ứng phó với các khu vực có nguy cơ trượt lỡ đất đá vùng đồi núi, sạt lỡ bờ sông, bờ biển
24/09/2021 3:07:PM
Ngày 17/9/2021 UBND huyện đã ban hành Công văn số 4021/UBND-PCTT về chủ động xây dựng phương án nhằm ứng phó với các khu vực có nguy cơ trượt lỡ đất đá vùng đồi núi, sạt lỡ bờ sông, bờ biển

Theo đó; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. UBND các xã, thị trấn

Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bão, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá và sạt lở bờ sông, bờ biển có thể xảy ra trong thời gian tới, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Xây dựng phương án nhằm ứng phó tại các vị trí có nguy cơ trượt lỡ đất đá vùng đồi núi, sạt lỡ bờ sông, bờ biển theo cảnh báo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo nêu trên như sau: Đề phòng trượt lở đất đá đồi núi thuộc các xã Xuân Lộc, khu vực các đèo: Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân; các khu dân cư ven sườn đồi núi thuộc thị trấn Phú Lộc, các xã: Lộc An, Lộc Trì, Lộc Thuỷ, Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Vĩnh khu vực Hói Mít – Hói Dừa thuộc thị trấn Lăng Cô; chú ý các điểm sạt lở dọc tuyến đường quốc lộ 1A ra cảng Chân Mây, điểm sạt lỡ chân đèo Phú Gia; các điểm sạt trượt mái dốc tatuy dọc tuyến đường ra khu du lịch Laguna, sườn núi phía Đông mũi Chân Mây (Lộc Vĩnh). Sạt lỡ ven sông Bù Lu, xói lở bờ biển khu vực xã Giang Hải, Vinh Hiền, Vinh Mỹ.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện)

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung Công văn này./.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 33 khách