Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 năm học 2021-2022
22/07/2021 5:12:PM
Ngày 20/7/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 490/KH-PGD&ĐT triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 năm học 2021-2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là trang bị cho trẻ 5 tuổi người DTTS chuẩn bị vào học lớp 1 vốn tiếng Việt cơ bản, tối thiểu để các em có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ nói (nghe - hiểu, nói) trong môi trường lớp học và tạo cho trẻ tâm thế sẵn sàng đi học; hình thành nền nếp sinh hoạt, kĩ năng học tập để làm quen với bạn bè, thầy cô giáo và tự tin trong trước khi vào học chương trình lớp 1.

 Đối tượng: Trẻ 5 tuổi người DTTS chuẩn bị vào học lớp 1 năm học 2021-2022; học sinh lớp 1 chưa hoàn thành chương trình lớp 1 năm học 2020-2021.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/8/2021.

Nội dung thực hiện: Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi trước khi vào học lớp 1 năm học 2021 - 2022 góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn dạy học Em nói tiếng Việt lớp 1 dành cho giáo viên và học sinh lớp 1 vùng DTTS theo Quyết định số 631/QĐBGDĐT ngày 15/3/2019 của Bộ GDĐT.

Tổ chức thực hiện: UBND các xã có học sinh DTTS phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để huy động trẻ em người DTTS ra lớp đúng độ tuổi; quan tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện cho các đơn vị trường học trên địa bàn nhằm triển khai kế hoạch có hiệu quả;

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở có học sinh DTTS xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tăng cường tiếng Việt cho 100% trẻ em 5 tuổi người DTTS trước khi vào học lớp 1 năm học 2021- 2022 linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng trường, đảm bảo tất cả trẻ có tài liệu tăng cường tiếng Việt; đối với các em học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 vận động ra lớp để giáo viên bồi dưỡng trong hè; báo cáo UBND cấp xã kế hoạch trước khi tổ chức triển khai thực hiện; Nhà trường phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với phụ huynh, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, chính quyền địa phương huy động trẻ ra lớp đạt hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai thực hiện; Quản lý chặt chẽ nội dung tăng cường tiếng Việt, phân công quản lý, bố trí giáo viên phù hợp. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT cho đ/c Nhung qua địa chỉ mail lthnhung.phuloc@hue.edu.vn trước ngày 25/8/2021.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.148
Truy cập hiện tại 2.380 khách