Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lăng mộ Nguyễn Cửu Kiều và Công nữ Ngọc Đỉnh (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh
17/12/2021 5:59:PM
Ngày 16/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Theo đó, các di tích được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xếp hạng thành di tích lịch sử cấp tỉnh đợt này bao gồm: Di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Lăng mộ Nguyễn Cửu Kiều và Công nữ Ngọc Đỉnh (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc); Di tích lịch sử Đình Lương Văn (phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy); Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) Địa điểm Cồn Bệ (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền); Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) Địa điểm Lùm Phun (xã Phú Xuân, huyện Phú Vang); Di tích lịch sử Đình Bao Vinh (phường Hương Vinh, thành phố Huế); Di tích lịch sử Đình Lương Quán (phường Thủy Biều, thành phố Huế).

Trước đó, vào sáng ngày 21/10/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích lịch sử, văn hóa cấp Tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích, đã tổ chức họp thông qua hồ sơ đề nghị xếp hạng cho 6 di tích cấp Tỉnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đại diện đơn vị lập hồ sơ báo cáo tóm tắt nội dung hồ sơ khoa học các di tích đề nghị xếp hạng cấp Tỉnh trong năm 2021.
Căn cứ vào các quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, các thành viên Hội đồng xét duyệt và đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá nội dung hồ sơ và giá trị của di tích. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề liên quan như: Tên gọi, loại hình di tích, sự kiện nhân vật lịch sử, các phương án bảo tồn, phát huy giá trị. Qua đó, các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa đã nhất trí thông qua 6 di tích đủ điều kiện xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp Tỉnh trong năm 2021.
H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.647.872
Truy cập hiện tại 23 khách